pautes i hàbits com a eix vertebrador

El nostre dia a dia

pautes i hàbits

que constitueixen l’eix vertebrador

Mitjançant una sèrie de pautes i hàbits, constituïm l’eix vertebrador de la vida diària de l’infant a l’Escola Bressol. Oferim diferents espais, amb materials i propostes que pretenen que l’infant sigui cada vegada més AUTÒNOM en tots els aspectes, estableixi RELACIONS amb els companys/es i adults, que constitueixi una IMATGE POSITIVA d’ell mateix/a i donar-li les eines, perquè pugui ser capaç d’EXPRESSAR les seves EMOCIONS i SENTIMENTS.